Fundament

Alt du skal vide om fundamenter

Et fundament er den nederste del af et hus, der er med til at afgrænse huset fra det underlag eller den jord, der er under huset. Fundamentet går helt ned under jorden, og den del der kan ses over jorden, kaldes også for soklen.

Helt konkret har fundamentet til opgave at bære huset, så det ikke synker, og skal samtidig forhindre fugt i at trænge op i huset med tiden. Med andre ord er det altså vigtigt, at et hus har et godt og solidt fundament, der er lavet efter alle regler og love.

Som husejer kan det være ret så belejligt at have lidt viden om husets fundament. Hvis der opstår revner i husets ydervægge, kan det nemlig ofte være fundamentet, der er problemer med. Hvis fundamentet ikke fungerer optimalt, kan det ikke bære husets vægt på sigt, og så synker huset sammen. På den måde kan man også være forberedt, hvis man som huskøber opdager revner i ydervæggene.

Typer af fundamenter

Der findes flere forskellige typer af fundamenter. Det mest almindelige er dog lavet af beton, der er støbt på stedet i forbindelse med husets opførelse. Alle huse i Danmark der er bygget efter år 1910 har denne type fundament.

Man kan opføre betonfundamenter på forskellige måder. I nogle tilfælde nødsaget til at benytte sig af brøndfundamenter eller pælefundering, hvis jorden hvor huset skal placeret, har en dårlig bæreevne. Når man bruger et brøndfundament eller et pælefundament, vil der typisk være næsten tre meter ned til jordlag, der er stærkt nok til at bære huset.

I gamle huse der er bygget frem til 1910 er fundamentet ofte bygget op af enten hårdbrændte mursten eller af træbjælker. Dengang var beton ikke et helt så udbredt materiale, og man brugte derfor andre løsninger.

Det skal du være opmærksom på

Overvejelser fundament

Når man er boligejer, er det vigtigt, at man er opmærksom på, om der opstår problemer med husets fundament. Det kan desuden være vigtigt at vide, hvis man er på udkig efter et nyt hus. Der kan være mange årsager til, hvorfor der opstår problemer med fundamentet – nogle mere alvorlige og omkostningstunge end andre.

Når man bygger er fundament, er det vigtigt, at det er dybt nok til, at der ikke kommer frost. Hvis undersiden af fundamentet ikke når langt nok ned, kan det få revner, når vandet og jorden fryser i tilfælde af frokost.

Hvis man oplever, at huset synker sammen, vil det typisk skyldes den form for fundament, der er bygget til huset. Hvis der ikke er taget højde for, at jorden under huset har dårlig bæreevne, vil huset synke sammen og få revner.

Huset kan desuden få revner, hvis den jord der er under fundamentet udtørrer. Det kan blandt andet ske, hvis huset er placeret tæt på et stort træ, der suger vandet ud af jorden. På den måde kommer huset til at sætte sig, og det giver revner.