Entrepriser, hovedentreprise

Bliv klogere på de forskellige entrepriseformer

Der findes forskellige entrepriseformer, og det er bestemt ikke ligegyldigt hvilken entrepriseform, man vælger som bygherre. Der er mange ting, der spiller ind, når du skal vælge entrepriseform. Det handler nemlig både om omfanget af dit byggeri, altså hvorvidt det er renovering, ombygning eller tilbygning, men også om hvilke fagpersoner, der skal involveres i processen.

De mest almindelige former for entrepriser for boligejere i forbindelse med et byggeri er fagentrepriser, hovedentrepriser og totalentrepriser. Det kan være svært at gennemskue hvad de forskellige entrepriser indebærer, og derfor får du et overblik her.

Totalentreprise

Denne form for entreprise bruges oftest, når mange fagpersoner skal involveres, og når det drejer sig om et nybyggeri eller en gennemgående renovering. Det er også derfor, at der ofte bruges totalentreprise i forbindelse med eksempelvis typehuse.

Hvis man som boligejer vælger denne typer entreprise, vil man blot skulle skrive under, og så klarer totalentreprenøren det hele, hvilket indebærer alt fra projektledelse til kommunikation med de forskellige faggrupper, der skal involveres i projektet.

Totalentreprenøren vil ofte være i tæt samarbejde med både arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører. På den måde står de for hele processen, og du skal ikke selv brug tid og tanker på byggeprojektet. Det er dog sjældent at denne entrepriseform benyttes til mindre tilbygninger eller ombygninger.

Hovedentreprise

entrepriser byggeri

Denne entreprise giver lidt mere arbejde til dig som bygherre, end hvad der er tilfældet ved totalentreprisen. Her er det dig, der skal sørge for materialerne og alle de nødvendige godkendelser inden byggeriet.

Ved denne entreprise får du tilknyttet en hovedentreprenør, som leder projektet når det kommer til alle underentreprenørerne, økonomien og selve byggeriet fra start til det står færdigt. Derudover vil hovedentreprenøren koordinere selve byggeriet, så du sikrer dig, at den oprindelige tidsplan holder.

Denne entreprise bliver brugt af de fleste private, når de står over for et byggeprojekt. Det kan være svært at holde styr på alle de forskellige godkendelser og samtidig sørge for at træffe de rette valg i forbindelse med materiale. Derfor vil man som privatperson ofte få tilknyttet en rådgiver, der sørger for, at man træffer de rette valg.

Fagentreprise

I denne type entreprise kræves der en del af dig som bygherre. Her har du nemlig ikke som sådan en entreprenør koblet på projektet, og det er derfor udelukkende dig, der står for projektering, tilladelser, godkendelser, koordinering og styring af hele byggeprocessen.

Det er også dit ansvar at indhente tilbud og finde materialer, og der kan desuden være chance for, at du skal håndtere eventuelle opståede konflikter mellem de forskellige fagfolk, der arbejder på byggeriet.

Når man vælger denne form for entreprise, har man det fulde juridiske og økonomiske ansvar. Det kan være svært at jonglere med, da kontrakter skal udarbejdes og de rette byggetilladelser skal søges. Derfor oplever man ofte, at privatpersoner der vælger denne entrepriseform, får tilknyttet en rådgiver, der kan vejlede i forbindelse med netop det juridiske og det økonomiske.