Det her skal du vide om hjemmet installationer

Alt du skal vide om el-installationer

Når man ikke er uddannet elektriker, kan det være svært at finde hoved og hale i alle de mange former for el-installationer, samt de love og regler der er omkring dem. Man skal især være opmærksom på de tekniske installationer i sin bolig, da det er de bygningsdele i huset, der er drevet af en form for automatik. Det kan både være med og uden strøm.

Det kan derudover også være en fordel at vide hvilke installationer, man selv må udføre og hvilke der bør blive udført af en autoriseret elektriker eller elinstallatør. På den måde kan man holde sig væk fra de mere farlige typer af installationer og undgå de typiske fejl, der kan ske, hvis det ikke er en el-installatør, der udfører installationen.

Typiske problemer opstår i vandinstallationen

Der kan nemt ske skader på vandrørLangt de fleste skader i de tekniske installationer sker på vandinstallationen. De opstår oftest, når vandrør ruster, og når der kommer utætheder i vandrørene. Derudover kan der også opstå skader, hvis en eller flere af vandrørene er monteret forkert. Det kan altså være en fordel at få en autoriseret elektriker til at ordne den form for installationer.

Grunden til at vandinstallationerne ofte er de installationer, hvor flest skader opstår, er at vandrørene hele tiden bliver udsat for et stort tryk. Når der først er sket en skade på et vandrør, kan det få store konsekvenser og medføre mange andre skader.

Vandet siver ud, og det kan føre til meget omfattende vandskader i boligen, hvilket kan kræve større reparationer på gulv og vægge, og altså ikke bare i vandinstallationerne.

Det må du selv lave

Du må godt selv hænge nye lamper opDe mest simple elinstallationer må du gerne selv lave uden at være autoriseret elektriker. Det gælder el-arbejde som at udskifte stikkontakter, sætte lamper op og skifte ledninger i forskellige lamper.

For at sikre sig at alt bliver monteret korrekt i det rette sikkerhedsniveau bør man holde sig til ovenstående. Det mere omfattende el-arbejde bør man få udført af en elektriker. Hovedreglen er at man ikke selv må montere eller reparere de mere faste el-installationer.

Hvis man selv begiver sig ud i de faste tekniske installationer, og laver fejl, er der risiko for, at der kan opstå brand eller at man får stød.

Love og regler

Der er rigtig mange love og regler, der dækker over de tekniske installationer, der typisk er i husstande. De forskellige regler er med til at sikre et optimalt sikkerhedsniveau i forbindelse med el-installationer.

Som boligejer bør man have nogenlunde styr på de regler, der vedrører tekniske installationer. Som minimum bør man kontakte en autoriseret elektriker og bede om en gennemgang af boligens el-installationer. Bor man for eksempel i Østjylland kan man benytte en elektriker i Hadsten, der både kan efterse installationerne og rådgive om lovgivningen på området.

Der findes som tidligere nævnt mange forskellige krav til tekniske installationer – heriblandt:

  • Vandinstallationer skal udformes så eventuelt vandspild undgås
  • Installationer af vand og afløb skal monteres med holdbare materialer
  • Husets tekniske installationer må ikke have negativ indflydelse på bygningens oprindelige konstruktioner
  • Installationer skal monteres korrekt, så der ikke er risiko for brand
  • Installationer skal monteres så der ikke er risiko for personskade
  • Installationer skal benyttes mod frostsprængning