Klip din hæk rigtigt og du vil få en flot hæk altid

Har du styr på hækklipning?

Det kan være svært at finde hoved og hale i alle de mange teorier, der er om hækklipning. Nogle mener, at hækken skal klippes i juni, mens andre mener, at man bør vente til senere på sommeren, når fugleungerne er fløjet for reden. Samtidig er der også nogle, der klipper sin hæk to gange årligt, mens andre nøjes med en enkelt gang.

Der findes fordele og ulemper ved alle de forskellige gode råd, og meget af det kommer desuden an på, hvilken hæk det drejer sig om. Nogle typer af hække som for eksempel liguster vokser meget, og her vil det være mest hensigtsmæssigt at klippe dem to gange i sommersæsonen, hvorimod en løvfældende hæk ikke bliver nær så kraftige. Det kan dog stadig være en fordel at klippe de løvfældende hække to gange, da de på den måde vil blive lettere at klippe hver eneste gang.

Der er altså mange faktorer, der spiller ind, når det kommer til hækklipning. Nogle gør det selv, mens andre kontakte en havemand. Hvis du er en af dem, der selv vil tage kampen op, kan du få gode råd i denne artikel.

Gør det let for dig selv

Har-du-styr-på-hækklipning-2

Når man ikke er professionel havemand, er det vigtigt, at man ikke gør hækklipningen sværere for sig selv, end det behøves at være. Det er derfor vigtigt at skabe gode arbejdsbetingelser samt at bruge en god hækklipper. Selvom du har meget lidt hæk, der skal klippes, kan en motoriseret hækklipper lette arbejdet betydeligt og samtidig gøre det nemmere for dig.

Derudover kan det også være en fordel at trække en snor i den højde, som man ønsker hækken skal være. På den måde får man noget at klippe efter, og man sikrer sig, at resultatet bliver godt, og at højden ikke varierer.

Der findes forskellige former for motoriserede hækklippere. En eldreven hækklipper har en lang ledning, der kan være svært at holde styr på, mens man også skal koncentrere sig om at opnå et godt resultat. En benzindreven hækklipper har ingen ledning, men er derimod tungere end dem, der er drevet på el.

Fremgangsmåde

Har-du-styr-på-hækklipning-3

Som udgangspunkt skal hækken være bredest nederst. På den måde har lyset fra solen nemlig bedre vilkår, når den skal trænge ned til bunden og hjælpe til, at hækken bliver ved med at være tæt. Derudover vil hækken blive ustabil og have risiko for at vælte, hvis den er for bred øverst.

En hæk kan vokse meget og blive bredere for hvert år, hvis man ikke sørger for, at der bliver klippet rigeligt af. Efter en hækklipning kan det ofte se ud som om, at der er blevet klippet for meget af, da den sagtens kan se lidt nøgen ud. Den bliver dog hurtigt grøn igen, og det er næsten altid bedre at klippe lidt for meget af end lidt for lidt.

Nogle ældre hække kan ofte være hullet eller ranglede. Hvis din hæk er gammel og hullet, og du gerne vil have den tæt igen, kan det være en fordel at plante nye planter i hullerne. På den måde lapper man hullerne over tid.

Ved meget gamle og ranglede hække kan det nogle gange være nødvendigt med en kraftig beskæring. På den måde lader man hækken vokse på ny. En kraftig beskæring vil sige, at hækken skal skæres i den ene side helt ind til omkring 5 cm fra stammen. Den kraftige beskæring kan gentages efter to år, og vil derefter skyde på ny igen.

Få hjælp af en havemand hvis du er i tvivl

En forkert eller fejlagtig hækklipning kan have konsekvenser for det kosmetiske, og kan i nogle tilfælde få den til at vælte så snart, der kommer sne på.

Hvis du er uøvet eller i tvivl om, hvordan hækken bliver klippet bedst muligt, kan det være en fordel at kontakte en professionel havemand. På den måde kan man give hækken de bedste levevilkår og samtidig få gode råd til, hvordan man fremover skal klippe sin hæk og hvilke metoder, der passer til den enkelte type af hæk.