Skorstene

Byg selv skorsten – kender du reglerne?

Vil du gerne have en brændeovn i hjemmet, skal du også have en skorsten. Har huset ikke allerede en skorsten, skal der derfor bygges en – og den må du gerne selv bygge. Men kender du de gældende regler, som skorstenen skal leve op til?

Først og fremmest skal du vide, at en brændeovn skal have sin egen skorsten. Har du allerede et fyr, som er tilsluttet en skorsten, må du derfor ikke tilslutte brændeovnen til den samme skorsten. I dag er det heldigvis blevet let at bygge en helt ny skorsten, hvis du har hænderne skruet rigtigt på. Faktisk er det blevet så let, at du kan købe en skorstenspakke, som består af nogle byggeklodser, der skal stables oven på hinanden og limes sammen.

Inden du går i gang

Inden du går i gang med projekt ”Ny skorsten”, er det en rigtig god idé at spørge din skorstensfejer til råds først. Skorstensfejeren er måske den bedste til at fortolke Bygningsreglementet, når det gælder en ny skorsten, og vil derfor også kunne svare dig på, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt.

Når du har installeret den nye skorsten, vil det også være skorstensfejeren, der skal godkende arbejdet. Derfor kan det være en rigtig god idé at tage skorstensfejeren med på råd fra start – så er du også sikker på, at du ved, hvad skorstensfejeren lægger vægt på, når skorstenen skal godkendes.

Orienter kommunen

Når du vil opføre en ny skorsten, har du pligt til at orientere kommunen. Det er dog ikke nødvendigt at søge om en byggetilladelse. Kommunen skal orienteres, da det er denne, der sørger for, at du mindst én gang årligt får besøg af skorstensfejeren, og så varetager de betalingen af skorstensfejeren.

Skorstensfejer

Kend bygningsreglementets krav

Ifølge Bygningsreglementet stilles der krav til både skorstenens materialer, udformning og vedligehold. Her stilles der også krav til skorstenens afstand til brændbart materiale, skorstensåbningens størrelse, skorstenens tilgængelighed m.v.

Kender du ikke alle reglerne og kravene fra Bygningsreglementet, er det derfor en rigtig god idé at rådføre dig med din skorstensfejer. Derudover skal leverandørens anvisninger også altid følges, lige som en skorsten altid skal opføres minimum 2,5 meter fra skel.

Reglerne for opførsel af en ny skorsten er for at sikre, at der ikke opstår fare for brand, forgiftning, skadelig kondens, eller endda eksplosion. Derfor skal alle delene til skorstenen også være MK-godkendte, lige som en stålskorsten skal være CE-mærket efter Dansk Standard.

Reglerne er også med til at sikre, at brugen af skorstenen overholder retningslinjerne for god og naturlig fyring, så naboerne ikke bliver generet med røg og luftforurening. Giver en skorsten gener til omgivelserne, kan kommunen kræve, at skorstenen og evt. fyringsanlægget ændres, så disse gener fremover kan undgås. Får man dette krav fra kommunen og vælger ikke at reagere, kan kommunen kræve, at skorstenen bliver nedlagt.

Husk at skorstenen skal godkendes inden brug

Inden du tager din nyopførte skorsten i brug, så husk at den først lige skal godkendes af din skorstensfejer.

God fornøjelse med projektet.